ขั้นตอนลงเกม Everybody's Marble

หลังจากที่ผู้เล่นลง Launcher Netmarble เสร็จแล้ว ให้เข้าไปที่ Icon Netmarble Launcherก่อนทำการ Download เกมเศรษฐีนั้นให้ผู้เล่น Login ก่อน แล้วกด Game Download


จากนั้นกดปุ่ม เริ่มดาวน์โหลด หลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วจะขึ้นหน้าต่างให้เลือกภาษาในการลงจะมีให้เลือกระหว่าง English และ Thai
หลังจากเลือกภาษาแล้วให้กดปุ่ม ทำต่อ >เลือกพื้นที่ที่จะลงเกมจากนั้นรอให้หลอดสีเขียวเต็มหลังจากรอลงเกมเศรษฐี เสร็จแล้ว จะปรากฏตามรูปดังกล่าวให้กดปุ่ม เสร็จ

 หลังจากนั้นให้ปิด Launcher Netmarble ตัวที่เปิดอยู่แล้วกดเปิดใหม่ก็จะปรากฏหน้าต่าง Launcher ตามรูป

ให้เลือกเกมทางด้านขวา และเห็นปรากฏขึ้นว่า Game Start ถือว่าลงเกมเสร็จสิ้นแล้วให้ LogIn และกดปุ่ม Game Start ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อย