ระดับของผู้เล่น

ระดับ จำนวนเงิน
ฝึกหัด น้อยกว่า 30M
ยากไร้ 30M
ธรรมดา 100M
ปานกลาง 500M
ร่ำรวย 1B
มั่งคั่ง 2B
ชนชั้นสูง 5B

เงื่อนไขของการเล่นในแต่ละแชแนล

แชแนล เงินขั้นต่ำ เงินขั้นสูง ค่าธรรมเนียมซื้อขาย เงินเริ่มต้น เงินต่อรอบ
สร้างตัว 0 เล่นไม่เกิน 30 เกม 7% 2,000,000 300,000
ทั่วไป 0 100,000,000 7% 2,000,000 300,000
ชั้นกลาง 30,000,000 300,000,000 7% 5,000,000 750,000
ร่ำรวย 100,000,000 700,000,000 7% 15,000,000 2,250,000
มั่งคั่ง 300,000,000 2,000,000,000 7% 40,000,000 6,000,000
เศรษฐี 700,000,000 5,000,000,000   100,000,000 15,000,000
มหาเศรษฐี 2,000,000,000 ไม่จำกัด 7% 300,000,000 45,000,000
อิสระ ไม่จำกัด ไม่จำกัด 10% 2,000,000 300,000


ชื่อชาแนล ออกจากเกาะฟรี ในรอบแรก Olympic Triple Victory Line Victory Tourism Victory Chance card กฎการแบ่งให้ อันดับ 2
บริจาคเมือง เปลี่ยนเมือง,
บังคับขายท่องเที่ยวโอลิมปิก
สร้างตัว O 2เท่า 1.5เท่า 2เท่า 3เท่า ไม่ปรากฎ ในรอบแรก       ไม่มี ไม่มี O
ทั่วไป O 3เท่า 2เท่า 3เท่า 3เท่า ไม่ปรากฎ
ในรอบแรก
ไม่ปรากฎ
ในรอบแรก
ไม่มี
ชั้นกลาง O 4เท่า 2เท่า 3เท่า 4เท่า ไม่มี
ร่ำรวย O 5เท่า 2เท่า 3เท่า 5เท่า ไม่มี
มั่งคั่ง
เศรษฐี
มหาเศรษฐี
O 5เท่า 2เท่า 3เท่า 5เท่า ไม่มี
อิสระ O 2เท่า 1.5เท่า 2เท่า 3เท่า ไม่มี ไม่มี O