ข้อ กฎและกติกาภายในเกม
บทลงโทษ
กรณีในเกม
กรณีใน Forum
1.

กรณีใช้คำไม่สุภาพหรือหยาบคายในการพูดคุย

ระงับ ID 2 วัน ระงับ ID 2 วัน
2.

กระทำการใดๆ เพื่อยุแหย่ทำให้เกิดความแตกแยกในสังคม

ระงับ ID 10 วัน ระงับ ID 10 วัน
3.

ใช้ภาษาที่ส่อถึงความหมายไม่สุภาพ หรือหยาบคาย หรือไม่เหมาะสมในการกำหนดชื่อตัวละคร ชื่อกลุ่ม ชื่อสมาคม

ระงับตัวละครถาวร ลบกระทู้ / โพส
4.

ส่งเสริม หรือใช้โปรแกรมช่วยเล่นใดๆ ที่ไม่ใช่ Client รวมถึงโปรแกรมแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเกม

ระงับ ID ถาวร ระงับ ID ถาวร
5.

ห้ามอ้างตัวเป็น GM หรือทีมงาน หรือเกี่ยวข้องกับทีมงาน

ระงับ ID ถาวร ระงับ ID ถาวร
6.

ห้ามใช้ Bug ของเกมเพื่อใช้แสวงหาผลประโยชน์ของตัวเอง

ระงับ ID ถาวร ระงับ ID ถาวร
7.

เสนอขาย / ซื้อ ID เป็นเงินจริง หรือแลกกับสิ่งของที่สามารถเทียบมูลค่าเป็นเงินจริงได้

ระงับ ID ถาวร ระงับ ID ถาวร
8.

ห้ามแอบอ้างตัวละครเป็นผู้อื่นซึ่งไม่ใช่ตนเองเพื่อกระทำการทุจริต เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ ของผู้อื่น

ระงับ ID ถาวร ระงับ ID ถาวร
9.

ห้ามขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของทางทีมงาน

ระงับ ID 2 วัน ระงับ ID 2 วัน
11.

ผู้เล่นที่รับผลประโยชน์จากการใช้โปรแกรมช่วยเหลือในการเล่นใดๆ จะถือว่ามีความผิดเท่าเทียมกันกับ การใช้โปรแกรมช่วยเล่นใดๆที่ไม่ใช่ Client รวมถึงโปรแกรมแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเกม (ข้อที่ 4)

ระงับ ID ถาวร ระงับ ID ถาวร
12.

ห้ามขัดขวางการเล่นของผู้เล่นด้วยกันเองโดยเจตนา

ระงับ ID 2 วัน ระงับ ID 2 วัน