ผู้เล่นสามารถ Download Full Client เกมเศรษฐีได้โดยตรงกรณีมีร้าน Internet หรือ ผู้เล่นที่มีปัญหาด้านการติดตั้ง
สามารถ Download ZipFile นี้ แล้วนำไปทับ Folder เดิมที่ติดตั้งได้เลยค่ะ
โดยทั่วไปเกมจะถูกติดตั้งที่ "C:\NetmarbleThailand\EverybodyMarble"
หรือ ไดเรคทอรี่อื่นที่ผู้เล่นติดตั้งครั้งแรก


manual patch วันที่ Download
ModooGlobalPatch_119000_125000.exe 3 พฤษภาคม 2556
วิธีการลง Manual Patch
1. Download File Manual Pacth
2. ติดตั้งตัวไฟล์ได้เลย

 
โปรแกรมต่างๆที่ควรมีในการติดตั้งเล่นเกม

Java
http://java.com/en/download/index.jsp

Adobe Flash Player ลงกับ IE เท่านั้น

http://www.adobe.com/support/flashplayer/downloads.html

DirectX 9.0c
http://download.microsoft.com/download/8/4/A/84A35BF1-DAFE-4AE8-82AF-AD2AE20B6B14/directx_Jun2010_redist.exe

Microsoft .NET Framework 3.5 แนะนำใช้กับ window XP
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21

Microsoft .NET Framework 4.0 แนะนำใช้กับ window 7
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17851

การ์ดจอ NVidia
http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us

การ์ดจอ ATI
http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx

**ข้อมูลอ้างอิง โปรแกรมต่างๆ

http://forum.netmarble.in.th/ForumPostListView.asp?fid=4